Dataskydd

Wallners Privacy Notice

Senast uppdaterad: 22.06.2023

Policy för integritet och dataskydd

Om du när som helst skulle vilja göra det, ger denna sekretesspolicy dig rätten att när som helst begära att dina samtycken raderas, och de kommer att raderas. Vi är beroende av att du som kund, eller potentiell kund, ska ha förtroende för oss. Därför är vi måna om att skydda din integritet på ett betryggande sätt och i enlighet med EU:s förordning för integritet, The General Data Protection Regulation (GDPR). Genom att läsa denna integritetspolicy får du en beskrivning av hur Wallners Persienn & Markis AB, reg.nr.: 556310-5757, samlar in personuppgifter vid besök på våra webbplatser eller vid kontakt med oss på annat sätt, och hur vi behandlar dessa.

Så här behandlar vi personuppgifter

1. a) Helt anonym data som samlas in för analys av internettrafik: När du besöker våra webbplatser lagrar vi automatiskt information om webbläsartyp, Internetleverantör (ISP), hänvisnings-/utgångssidor, operativsystem, datum/tid, klickströmsdata och annan användare information. Dessa uppgifter är inte kopplade till annan information vi samlar in om dig och är anonym.
2. b) Samtycke till att få gratis besiktning och icke bindande erbjudande När du fyller i och skickar in formuläret för ovanstående från vår hemsida kommer dina personuppgifter/kontaktuppgifter att gå till den säljare som har ditt distrikt, så att vi kan kontakta dig för att få tillräcklig information för att ge dig ett erbjudande. Säljaren, vårt kundcenter och vår administration kan endast hämta denna information efter verifiering via användarnamn och lösenord. Vi kommer inte att vidarebefordra personuppgifterna eller på annat sätt använda dem på annat sätt än i enlighet med kraven i EU:s GDPR.

Personuppgifter lagras på Wallners Persienn & Markis AB’s servrar, samt på servrar som finns i Norge och/eller EU, om inte annat anges.

1. c) Cookiepolicy Vi använder även cookies på våra webbplatser i marknadsföringssyfte, så att besöksstatistiken är tillförlitlig och för att öka funktionaliteten på våra sidor. För information om cookies och hur de används, se vår Cookie Policy
2. d) Samtycke till att bli kontaktad i syfte att få 1) Service utförd på en produkt, 2) Ett reklamation åtgärdad eller 3) Delar beställda När du fyller i och skickar formuläret för ovanstående från vår hemsida, din personliga information/kontakt information kommer att gå till den avdelning (för antingen punkt 1, 2 eller 3, enligt beskrivning ovan) i Wallners Persienn & Markis AB som ansvarar för att behandla din förfrågan. De som handlägger ärendet, vårt kundcenter och vår administration kan endast hämta denna information efter verifiering via användarnamn och lösenord. Vi kommer inte att vidarebefordra personuppgifterna eller på annat sätt använda dem på annat sätt än i enlighet med kraven i EU:s GDPR.

Genom att köpa och använda Wallners Persienn & Markis AB’s produkter och tjänster bekräftar du att du har läst, förstått och samtycker till innehållet i denna deklaration.

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter samlas in för att Wallners Persienn & Markis AB ska kunna utföra de uppgifter och tjänster vi är skyldiga att utföra enligt lag, förordningar och/eller avtal. Behandling av personuppgifter sker inom ramen för de vid var tid gällande lagar och förordningar.

Personuppgifterna kan komma att lämnas ut till tredje part som Wallners Persienn & Markis AB samarbetar med, både inom och utanför EES- och EU-området för att vi ska kunna utföra de uppgifter och tjänster vi är skyldiga att utföra enligt lag, regelverk och/eller avtal, och i linje med denna sekretesspolicy.

Om det finns en lagstadgad uppgiftsskyldighet till myndigheter kommer registrerade personuppgifter att lämnas ut i enlighet med myndigheternas krav.

Observera att behandling av personuppgifter i relation till specifika tjänster och produkter kan regleras i separata avtal som görs tillgängliga i vårt Serviceavtal. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, domännamn och informationen som registreras i WHOIS.

Besiktning och rättelse

Du har alltid rätt att få tillgång till den registrerade informationen. Detta görs genom att kontakta Wallners Persienn & Markis AB genom någon av våra kontaktkanaler och kan skickas som PDF via e-post vid förfrågan. Data som vi kan ha lagrat inkluderar:

• Kontaktinformation, inklusive namn, e-post, telefonnummer och din postadress
• Personlig information, inklusive kön och födelsedatum
• Betalnings- eller kreditkortsinformation
• Bilder/fotografier och videor
• Personliga preferenser såsom dina marknadsförings- och cookiepreferenser

Klicka på länken för information om vår cookiepolicy

Vår integritetspolicy tar hänsyn till dina rättigheter i förhållande till GDPR när det gäller att ge dig rätt att få tillgång till dina personuppgifter registrerade hos oss, att kunna ändra detta, för att kunna förhindra användning av detta, att kräva begränsning eller invända mot behandlingen av detta, att invända mot lagringsmetoden, lagring och överföring av personuppgifter.

Via våra primära kontaktkanaler kommer vi att svara på din förfrågan inom 2 dagar under normal kontorstid.

Lagring och radering

Information som inte längre är nödvändig baserat på det syfte för vilket den lagrades raderas. Wallners Persienn & Markis AB lagrar personuppgifter om kunder i enlighet med gällande lagstiftning.

När du raderar eller avslutar tjänster kommer vissa personuppgifter, främst dina kontaktuppgifter och kopior av korrespondens, att finnas kvar i vårt register i den utsträckning det är nödvändigt för att skydda lagliga rättigheter eller lagstadgade krav på dokumentation.

Vårt dataskyddsombud är Steffan Byström,
e-post: info@wallners.se telefon: 010-14 14 740.

Om du mot förmodan skulle upptäcka att dina önskemål inte tillgodoses på ett tillfredsställande sätt har du givetvis rätt att lämna in ett klagomål till relevant dataskyddsmyndighet. Detta gäller oavsett om tillhandahållandet av personuppgifter är ett lagstadgat eller avtalsenligt krav, eller ett krav som krävs i ett avtal; och om den registrerade är skyldig att tillhandahålla uppgifterna och om de möjliga konsekvenserna av underlåtenhet att tillhandahålla sådana uppgifter.

Sekretess och säkerhet

Vi använder en kombination av fysisk, elektronisk och processuell säkerhet för att skydda personuppgifter. Informationen på ditt konto är lösenordsskyddad.

All dataöverföring som sker över Internet är krypterad. Alla transaktioner bearbetas över en branschstandard SSL/TLS-anslutning, med ett minimum av 256-bitars kryptering. Det finns dock ingen garanti för att någon inte kan komma åt sådan information, eller att den inte kommer att avslöjas, ändras eller förstöras genom ett brott mot en brandvägg eller säker serverprogramvara.

Eftersom ingen dataöverföring över Internet är 100 % säker, kan vi inte garantera eller garantera säkerheten för någon information du skickar till oss. Om Wallners Persienn & Markis AB eller våra samarbetspartners får kännedom om ett intrång i något av säkerhetssystemen kommer vi att meddela dig skriftligen via e-post eller SMS, så att du kan vidta nödvändiga skyddsåtgärder. Genom att använda våra tjänster eller förse oss med personlig information samtycker du till att Wallners Persienn & Markis AB kontaktar dig elektroniskt angående säkerhets- och integritetsfrågor och administrativa frågor som rör din användning av tjänsten.

Wallners Persienn & Markis AB är också skyldig att anmäla säkerhetsintrång till svenska dataskyddsmyndigheten senast inom 72 timmar efter att vi fått kännedom om intrånget.

Du ansvarar för att implementera lämpliga säkerhetsåtgärder när du använder våra tjänster. Det inkluderar, men är inte begränsat till, användning av säkra lösenord, kryptering av lösenord, säker lagring av krypteringsnycklar, installation av säkerhetsuppdateringar för programvara och komponenter från tredje part, etc.

Wallners Persienn & Markis AB och våra partners ansvarar inte för information du väljer att lagra med hjälp av våra tjänster, och vi kan inte garantera konsekvenser till följd av säkerhetsintrång.

Känsliga personuppgifter

Ingen av Wallners Persienn & Markis AB tjänster kräver tillhandahållande av känsliga och konfidentiella personuppgifter. Registrering av sådana personuppgifter i Wallners Persienn & Markis AB’s gränssnitt är inte tillåten och får inte under några omständigheter lämnas ut till Wallners Persienn & Markis AB. I de fall du ombeds lämna kopia på legitimation ska personnumret redigeras.

Länker till tredjeparts webbplaster och tredjepartsapplikationer

Våra tjänster inkluderar i vissa fall länkar till andra webbplatser vars sekretesspraxis kan skilja sig från vår. Om du skickar in personlig information till någon av dessa webbplatser är den informationen föremål för deras integritetspolicy. Vi uppmuntrar dig att noggrant läsa integritetspolicyn för alla webbplatser du besöker innan du skickar in personlig information.

Ändringar i integritetspolicyn

Kunden accepterar att Wallners Persienn & Markis AB förbehåller sig rätten att göra ändringar i Integritetspolicyn löpande. Väsentliga ändringar av integritetspolicyn meddelas på våra webbplatser under sekretesspolicy. Väsentliga förändringar omfattar alla ärenden som begränsar Kundens rättigheter, eller som på annat sätt ändrar parternas skyldigheter eller rättigheter.

Home > Integritetspolicy